Proeftuinplan MeentGasVrij 2018

 

 

Proeftuinplan MeentGasVrij
Klik voor downloaden proeftuinplan MeentGasvrij in PDF

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft kort geleden aan alle gemeenten aangegeven dat zij een bestaande wijk kan aanwijzen waar gestart kan worden met een “proeftuin” om een aantal woningen gasvrij te krijgen. Er is tot maximaal € 15.000,- per woning beschikbaar om dit doel te realiseren. Wij vinden dat de Hilversumse Meent een ideale wijk is om hier voor in aanmerking te komen.

Plan. Wij hebben daarom in de afgelopen weken een plan gemaakt om met deze overheidsbijdrage, met zekerheid binnen 10 jaar (of zoveel eerder als mogelijk is) 500 (!) Hilversumse Meent woningen gasvrij te kunnen maken. Bij deze actie is een belangrijke randvoorwaarde dat onze wijk ook aanvullende energiebesparingsmaatregelen gaat treffen. Dit plan is genaamd MeentGasvrij.

Burgerinitiatief. De huidige structuur van de langjarige opzet van een energietransitie binnen de Gemeente Hilversum is een knelpunt bij deze actuele proeftuin-mogelijkheid van de centrale overheid. Hierbij zijn de geëiste termijnen immers zeer kort, zowel voor het indienen van een voorstel als voor het starten met de daadwerkelijke realisatie. Wij hebben daarom besloten als Meentkracht, in het belang van de bewoners van de Hilversumse Meent, zelf een proeftuinplan te ontwikkelen wat past bij de unieke positie van onze wijk. Onze langjarige ervaring met snelle, stapsgewijze verduurzamingsacties bleek daarbij van grote waarde.

Tijdsdruk.

Het ministerie van BZK neemt alleen aanvragen in behandeling die uiterlijk 1 juli ingediend zijn. Inmiddels is dit plan aangeboden aan de Gemeente Hilversum en de politieke partijen om voor 1 juli een beslissing te nemen.


Uw mening stellen wij zeer op prijs. meentkracht@gmail.com 

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Hilversumse Meent Aardgasvrij

Op 20 juli 2017 hebben wij de eerste presentatie georganiseerd over de ontwikkeling van de aanpak om op termijn te komen tot een aardgasvrije wijk. Smart Energy Cities werden vertegenwoordigd door Michiel van der Vight en Minouche Besters. Zij gaven een inkijkje in de gasvrije toekomst. Dit was de eerste in een reeks van bijeenkomsten die zullen worden gehouden over de gevolgen van een aardgasvrij tijdperk.

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Hilversumse Meent van het gas los

vangaslosDe Hilversumse Meent is iets meer dan 40 jaar oud. De kwaliteit van de huizen is veelal uitstekend, maar gebaseerd op een energieverbruik dat
stamt uit de tijd van goedkoop aardgas.

Duurzaam

In de periode 2014 tot 2016 zijn door de Meentkracht, Hilversum Verbonden en Hoom ca. 125 bewoners één of meerdere (collectieve) verduurzamingsmaatregelen genomen. Hoewel niet bekend zijn ook door bewoners op individuele basis maatregelen genomen.
Nu staat de wijk voor een structurele energietransitie reis te wachten.
In het kader van die klantreis is het belangrijk dat onze bewoners daadwerkelijk kunnen gaan zien wat dat betekent voor de wijzigingen in hun huis.

De wijk heeft 40% corporatie woningen en 60% particuliere woningbouw. Naast los staande woningen zijn er 4 tot 8 woningtypen in de wijk

Wat is ons plan.

Er wordt in de wijk een onderzoek per woningtype gestart naar een CO2 neutrale woning of 0 op de meter. De hiermee gemoeide kosten bedragen ca. € 950 per woningtype. Uitgaande van 8 woningtypen (incl. corporatie) gaat het om een bedrag van ca € 8000.

Op basis van de uitkomsten kunnen noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat voor elk woning type een zogenaamde voorbeeldwoning, die open wordt gesteld voor bezichtigingen om de bewoners in de wijk te laten ervaren wat het kan gaan betekenen voor hun eigen huis.

Er zijn diverse partijen die het project plan i.c. het onderzoek kunnen uitvoeren. Gelet op onze ervaring met de coöp Hoom geven hier de voorkeur aan.

Burgerinitiatief Meentkracht
Chiel van Eendenburg

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

De Meent van Gas Los

De eerste startbijeenkomst

De door het burgerinitiatief Meentkracht georganiseerde startbijeenkomst op 18 juli is een groot succes geworden. Zoals bekend, maakt het project ‘De Meent van het gas af’  onderdeel uit van de wijkagenda van de Stichting Hilversumse Meent die op 6 juni tijdens een wijkvergadering is vastgesteld. Deze wijkagenda is aangeboden aan het gemeentebestuur, die dit onderwerp met voortvarendheid heeft opgepakt

De avond stond onder leiding van het door de gemeente Hilversum aangetrokken bureau Stipo. Meer dan 20 Meentbewoners (merendeel 50+) hebben intensief besproken op welke wijze onze wijk van het gas af zou moeten raken en hoe onze bewoners daarbij betrokken moeten worden. De eerste suggesties worden thans uitgewerkt en een plan van aanpak wordt opgesteld.

Elke maand zult u over de voortgang worden geïnformeerd via het wijkblad en via de sites van de Meentkracht en de Stichting Hilversumse Meent.

Einde aardgasleidingen

Eén ding is zeker: onze huizen verwarmen via gas of koken op gas zal binnen een termijn van ongeveer 10 jaar tot het verleden behoren. Liander heeft vastgesteld dat de aardgasleidingen vervangen moeten worden. Gelet op de komende energietransitie heeft dat geen zin en zal vervanging voor gas achterwege blijven. Of de leidingen voor andere doeleinden geschikt zijn wordt bezien. Verder wordt het versterken van het elektriciteitsnet in de wijk onderzocht.  

Vragen

  • Ga ik mijn CV ketel of gaskooktoestel nog vervangen of moet en kan ik dat uitstellen?
  • Ga ik over op elektrisch/inductie koken?
  • Zal ik dat als bewoner nu al doen?

Ook met de vraag ‘Wie gaat al die veranderingen betalen?’ worstelen de bewoners. Pasklare antwoorden zijn er nu nog niet, maar door dit gezamenlijk op te pakken kan (financiële) winst behaald worden.

Tot slot.

De Meent gaat een mooie energietransitiereis tegemoet en kan hier een voortrekkersrol in krijgen. 

Wij roepen jonge gezinnen en onze bewoners in huurwoningen op zich aan te melden om mee te werken aan dit mooie project van de energietransitie. Doe mee want het gaat ook om uw inbreng.

Voor telefonische informatie kunt u bellen 0651-534752


Ons bereiken kan via dit formulier of een emailtje aan meentkracht@gmail.com

Naam (of voornaam) *

Emailadres

Telefoon voor vragen (onverplicht)

Uw opmerking

captcha
Typ de tekens hier: en

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Aardgas Hilversumse Meent stopt, in de toekomst

De gemeente Hilversum werkt aan aardgasloze wijken. Voor twee wijken wordt precies uitgezocht hoe we dit kunnen realiseren, een nieuwbouwwijk en de Hilversumse Meent. Onze wijk is de wijk waarin bewoners zelf aangaven naar een aardgasloze wijk te streven.

Het is een ingrijpende verandering voor de wijk om naar aardgasloos te gaan. Het vraagt nog heel wat denkwerk, onderzoek en gesprek om tot een goede aanpak te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden, verschillende soorten bebouwing, technische kansen en logische momenten (zoals een dakvervanging). Maar ook, verschillende soorten mensen, organisaties, belangen en wensen.

De gemeente Hilversum wil graag met alle logische betrokkenen w.o. burgerinitiatief Meentkracht en Hilverzon tot een gezamenlijke wijkaanpak komen. De gemeente kan dit niet alleen, deze omslag vergt acties van veel partijen. Het is belangrijk als gelijkwaardige partners met elkaar aan een plan te werken.

Ook in andere steden zijn of worden soortgelijke trajecten opgestart. Om er voor te zorgen dat we goed leren van andere ervaringen, en nut hebben van de kennis die we als gemeenten samen ontwikkelen doen we mee aan een landelijk versnellingsprogramma. Donderdag 20 juli om 19:30 uur in de Kruisdam is de eerste bijeenkomst om een start te maken. Iedereen is van harte welkom.

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Opening de Meentkrachtcentrale door wethouder van Vroonhoven

Uitnodiging: 22 juni opent wethouder van Vroonhoven de Meentkrachtcentrale

Op donderdag 22 juni 2017 om 13.00 uur opent wethouder Nicolien van Vroonhoven de derde locatie met collectieve zonnepanelen van HilverZon, dit keer in de Meent. Zij doet dit met het aansluiten van het laatste paneel op het dak. Het initiatief voor deze zonnepanelen ligt bij HilverZon en Meentkracht, een burgerinitiatief, en er is samengewerkt met stichting Hilversumse Meent. Het project is Meentkrachtcentrale genoemd en ligt op de daken van de sporthal en de gymzaal in de Meent. De 310 zonnepanelen wekken stroom op voor de deelnemers aan dit project, zonder CO2-uitstoot. De deelnemers krijgen de komende 15 jaar een aanzienlijke teruggaaf op hun energierekening.
Wij nodigen u uit om bij de opening aanwezig te zijn.

Nog een paar panelen beschikbaar: doe mee!
Heeft u interesse om een van die deelnemers te zijn, of om het aantal panelen dat u afneemt, te verhogen? Ter plekke kunt u nog intekenen voor de laatste beschikbare panelen.

Ook opstart VvE-dak Centrum Hilversumse Meent op 22 juni
Na de opening van dit project start de wethouder om 13.30 uur ook de zonnepanelen op het dak van de VVE Centrum Hilversumse Meent. Deze panelen, die zijn gelegd in een samenwerking tussen de VVE en HilverZon, leveren de stroom voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de vereniging van eigenaren. Hiermee wordt de stroomnota tot nihil gereduceerd.

We hopen u te ontmoeten op donderdag 22 juni aanstaande!

Kortom: Kom op donderdag 22 juni 2017, 13-14 uur
naar wijkcentrum de Kruisdam
(De Meent 5, 1218 CB Hilversumse Meent)
voor de opening van de Meentkrachtcentrale door wethouder van Vroonhoven.

Wilt u zich aanmelden: info@hilverzon.nu

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Meentkrachtcentrale binnenkort in bedrijf

Meentkrachtcentrale binnenkort in bedrijf – Zaterdag 8 april bijeenkomst voor huidige deelnemers en nieuwe belangstellenden in wijkcentrum aanvang 10.30 u – er zijn nog panelen beschikbaar

Wij willen graag het resultaat van de aanbesteding delen met de 27 deelnemers die hebben ingeschreven. Daarnaast willen we belangstellende de mogelijkheid bieden vragen te stellen en alsnog in te schrijven. Er blijken meer panelen op het dak geplaatst te kunnen worden dan eerder was voorzien.

Waarom een Meentkrachtcentrale?

* Zonnepanelen leggen op een collectief dak is financieel aantrekkelijk. Met uw investering in zonnepanelen
   ontvangt u ongeveer 6 % rendement voor de komende 15 jaar. De vergoeding op uw spaarrekening is  0,5%.

* Iedereen met een eigen energierekening mag meedoen, zowel woningbezitters als huurders.

* Tussentijds uitstappen is mogelijk bij bijvoorbeeld verhuizing

* HilverZon regelt de administratie: gemak voor u


Op de energienota die u jaarlijks ontvangt, kunt u zien hoeveel kWh u hebt verbruikt. Deel uw eigen verbruik door 250 en u weet hoeveel panelen voor u aantrekkelijk is. Hieronder krijgt u een rekenvoorbeeld, of kijk op www.Hilverzonnedak.nl Continue reading

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

MeentKrachtCentrale

Inwoners van de Hilversumse Meent hebben de mogelijkheid zich in te schrijven, voor het Zonnepanelen investeringsproject van Hilverzon. 

Inschrijfformulier

Bijzonder aantrekkelijk is dat de zonnepanelen van de Meentkrachtcentrale een extra aantrekkelijk rendement gaan opleveren. Dit doordat de gemeente Hilversum de daken zonder dakhuur ter beschikking stelt. Oftewel, de Gemeente Hilversum stelt aan Hilverzon de daken gratis ter beschikking voor dit bijzondere project.

Deze zonnepanelen liggen op de drie daken midden in onze wijk:

  • Sportzaal
  • Gymzaal
  • Kruisdam

Geen panelen op je eigen dak en toch 100% duurzame energie,door jou opgewekt op de zonnigste daken van Hilversum.
Met de investering in zonnepanelen op een Hilversumse Meent Zonnedak wek je 100% duurzame energie op, op een gezamenlijk dak in Hilversum.
De stroomkosten kunnen tot 80% omlaag en de panelen zijn uit het zicht. Deelname aan een HilverZonnedak is een interessant alternatief voor panelen op het eigen dak.

Onze partners zijn:

Hilverzon-logo-banner-website
Logo_HilversumseMeent-MEDIUM

optisport_logo_0logo-Hilversum-Mediastad-voor-website

 

Fijn als u deelt met anderenTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook